• BESPREEK UW ZAKEN DIRECT MET EEN BESLISSER
  • ZEKERHEID EN TRANSPARANTIE

Bij het sluiten van een kredietverzekeringspolis wilt u er zeker van zijn dat u met een verzekeraar zaken doet waarvan de kredietbeoordelingen betrouwbaar, transparant en zeker zijn. Equinox Global wordt gedreven door de allernieuwste technologie en heeft een aantal van de meest ervaren mensen in de sector in dienst.

Wij hebben toegang tot financiële gegevens van meer dan 100 miljoen bedrijven wereldwijd en wij gebruiken een bedrijfseigen kredietrisicomodel dat toekomstgericht is, zodat wij beter in staat zijn een ommezwaai in de kredietcyclus te voorzien. Om dit te bereiken gebruiken wij zo veel mogelijk verschillende middelen.

Global Country Risks

Global country risks