• BESPREEK UW ZAKEN DIRECT MET EEN BESLISSER
 • ZEKERHEID EN TRANSPARANTIE

Bij Equinox Global streven wij ernaar de hoogste kwaliteit en service in de sector te leveren op het gebied van kredietlimieten, waarbij wij de nieuwste technologie gebruiken. Ons gegevensbestand bevat actuele financiële gegevens van meer dan 100 miljoen bedrijven over de hele wereld. Wij dekken risico's in bijna elk (niet gesanctioneerd) land in de wereld, waaronder Afrika, Latijns Amerika en Azië. Om aan de snelheid van het hedendaags zakendoen te beantwoorden kunnen wij binnen 48 uur (of sneller) een kredietlimiet bepalen.

Equinox Global is van mening dat de hoogste kwaliteit en service op het gebied van kredietlimieten alleen geleverd kan worden op basis van het beginsel van niet-opzegbaarheid. Dit is een echte innovatie, aangezien traditioneel gezien niet-opzegbare kredietlimieten met die verzekeraars worden geassocieerd die geen service op het gebied van kredietlimieten aanbieden. Maar nieuwe technologie heeft dit alles veranderd. Als u meer wilt weten over hoe dit werkt, kijkt hieronder bij `Gedetailleerde informatie over kredietlimieten’.

Hoewel wij vele verschillende gegevensbronnen gebruiken om onze kredietlimietbeslissingen te nemen, vormen gegevens slechts het basismateriaal - het zijn de mensen die het verschil maken.
Equinox Global heeft een zeer ervaren, internationaal team dat een uitstekende kredietlimietservice kan leveren, waar onze klanten ook actief zijn.

Transparantie staat centraal bij wat wij doen, en wij zullen elk van uw klanten uitvoerig met u bespreken en elk van hen een kredietrating geven - wij zullen deze rating dan met plezier met u delen.

Onze toegang tot gegevens en netwerken, betekent dat wij informatie kunnen verkrijgen die ons een ander inzicht in het risico kan geven dan u hebt, maar wij nemen ook uw waardevolle insiderperspectief op uw klanten in aanmerking en gebruiken dit bij het nemen van onze beslissing.

De beste kredietlimiet wordt bepaald als wij de gegevens met elkaar delen en onze gezamenlijke ervaring en kennis combineren.

Gedetailleerde informatie over kredietlimieten

 1. Niet-opzegbare kredietlimieten

  De niet-opzegbare kredietlimieten vormen een essentieel onderdeel van onze hoogstaande kredietlimietservice. Wanneer Equinox Global de kredietlimiet beoordeelt, doen we dit met een visie op de lange termijn. Voor het merendeel van uw klanten, zullen wij een dekking afgeven van 12 maanden. In het geval u klanten heeft van wie wij er niet zeker van zijn dat de onderneming de komende 12 maanden zal blijven voortbestaan, zullen wij dit met u vooraf bespreken en onze redenen geven. Dergelijke feedback is nuttig voor uw eigen planning. In dergelijke gevallen kunnen wij eventueel wel dekking geven, maar voor een kortere periode (bijvoorbeeld met een limiet van drie maanden en een herziening aan het eind van die periode) of misschien op basis van een ‘trigger’ (we kunnen bijvoorbeeld stellen dat we de situatie herzien als bepaalde financiële kengetallen verslechteren).

 2. Zijn de niet-opzegbare limieten alleen beschikbaar voor bedrijven met een geavanceerd kredietbeheer?

  Niet-opzegbare limieten zijn de beste oplossing voor iedereen, ongeacht het type kredietbeheer dat zij gebruiken. Wij kunnen ons product samenstellen naar gelang uw type kredietbeheer.

  Als u, bijvoorbeeld, uw kredietbeheer aan Equinox Global wilt uitbesteden, kunnen wij u niet-opzegbare limieten bieden door middel van onze Trigger Polis. Equinox Global zal de verantwoordelijkheid nemen om de kredietkwaliteit van uw klanten namens u te controleren. Wij zullen vooraf het scenario of de negatieve gebeurtenis overeenkomen die bij uw klant zou moeten plaatsvinden, voordat wij de kredietlimiet kunnen herzien. Deze gebeurtenis zal in de polis worden opgenomen als een ‘trigger’. Tenzij dit overeengekomen scenario plaatsvindt, is de kredietlimiet niet opzegbaar. De trigger is altijd iets in het openbaar domein (net als een openbaar beschikbare kredietrating). Zelfs wanneer de negatieve gebeurtenis plaatsvindt, wil dit niet meteen zeggen dat de kredietlimiet automatisch zal worden ingetrokken. Na de ‘trigger’ gebeurtenis wordt de kredietlimiet beschouwd als een limiet in het kader van een klassieke kredietverzekeringspolis en zullen wij de mogelijkheid hebben om deze te herzien. In de praktijk betekent dit dat wij het risico zullen herzien en als wij comfortabel zijn om de dekking voort te zetten, zullen we de kredietlimiet opnieuw als een niet-opzegbare limiet instellen met een nieuwe trigger.

  Veel verzekerde ondernemingen hebben een vorm van eigen kredietbeheer en voor deze ondernemingen bieden wij de volledige niet-opzegbare kredietlimieten zonder trigger of herziening. Het is ook mogelijk om een hybride polis te nemen, waar de meer ongecompliceerde kredietlimieten volledig niet-opzegbaar zijn, en de meer risicovolle worden gecontroleerd door Equinox Global met behulp van triggers.

 3. Het bedrag van de kredietlimiet bepalen

  Equinox Global kan de kredietwaardigheid van elk van uw klanten beoordelen en met u bespreken wat uw risicostrategie met betrekking tot die partij zou kunnen zijn. De kredietlimiet die wij u geven zal onze eigen risicobereidheid voor die onderneming weerspiegelen, rekening houdend met de manier waarop u uw risico’s beheert en de bij ons beschikbare capaciteit. Geen enkele kredietverzekeraar kan u echter adviseren over de ‘juiste’ mate van risico die u accepteert op een bepaalde partij. De mate van risico die u aanvaardt is een beslissing die alleen u kunt nemen en als u beslist een risico te aanvaarden die hoger is dan onze kredietlimiet, kunnen wij u bijstaan in het verkrijgen van extra dekking bij een andere verzekeraar om ervoor te zorgen dat u volledig beschermd bent.

 4. Discretionaire kredietlimieten

  De meeste van onze polissen geven u de mogelijkheid om zelf, tot een bepaald niveau, uw kredietlimiet te bepalen – het niveau van de zelfbeoordeling. Het bedrag van de zelfbeoordeling kan van een paar duizend Euro’s tot verscheidene miljoenen Euro’s variëren. Het is belangrijk dat de polisvoorwaarden, die de regels voor de zelfbeoordelinguiteenzetten, geheel duidelijk zijn. Al onze klanten zijnuniek, daarom bespreken wij de procedures van het kredietbeheer met elke klant alvorens een op maat gemaakte clausule voor de zelfbeoordeling op te stellen. Tijdens het bespreken van de regels voor de zelfbeoordeling kunnen wij u eventueel adviseren over de beste praktijk van andere sectoren en landen op het gebied van kredietbeheer.

 5. Hoe werkt een niet-opzegbare kredietlimiet als er iets verkeerd gaat?

  Als er iets verkeerd gaat kunnen wij u pas echt het grote voordeel van niet-opzegbare limieten laten zien. Wij controleren de bedrijven die wij dekken nauwkeurig, en nu en dan bemerken wij een ernstige verslechtering van het risico. Of u kunt zelf een gebeurtenis waarnemen, misschien een achterstallige betaling. In dergelijke gevallen zullen wij de kwestie altijd met u bespreken en, als uw partner, informatie met u delen en samen de beste strategie overeenkomen. Wij investeren zoveel mogelijk tijd in het verlenen van een persoonlijke service in dergelijke situaties. Wij zullen deze overeengekomen strategie schriftelijk bevestigen, zodat u er zeker van kunt zijn dat de door u genomen stappen door ons worden gesteund.