• ZEKERHEID EN TRANSPARANTIE
  • BESPREEK UW ZAKEN DIRECT MET EEN BESLISSER

Kredietverzekering wordt vaak gebruikt als hulpmiddel om financiering te verkrijgen. Dit kan diverse vormen aannemen:

  • Invoice discounting
  • Factoring
  • Supply chain financing
  • Securitisation van handelsvorderingen

Equinox Global heeft uitgebreide ervaring met elk van deze producttypes en het samenwerken met banken. Wij begrijpen dat banken speciale vereisten hebben wanneer het over een verzekeringspolis gaat. De uitstekende rating van Lloyd's, waarop onze activiteiten zijn gebaseerd, wordt door deze banken zeer gewaardeerd, en ook door klanten die gebruik maken van kredietverzekering om hun financiering door banken zeker te stellen.