• VERNIEUWEND IN KREDIETVERZEKERING
  • BESPREEK UW ZAKEN DIRECT MET EEN BESLISSER

Soms kan het voor ons nuttig zijn om met een andere kredietverzekeraar samen te werken zodat u de best mogelijke dekking krijgt. Het is een oude traditie bij Lloyd's dat verzekeraars samenwerken om het beste resultaat voor de klant te behalen. Deze techniek heeft al honderden jaren succes opgeleverd. In het verleden, hebben sommige kredietverzekeraars zich tegen deze benadering verzet, maar bij Equinox Global staan wij hiervoor open en er zijn verscheidene manieren waarop dit kan worden bereikt.

Syndicatie

Elke kredietverzekeraar zal normaal gesproken een vast percentage van elke kredietlimiet verzekeren. Zo kunnen drie kredietverzekeraars elk een deel van 33,33% van elke kredietlimiet voor hun rekening nemen. En als het voor een polis om een zeer groot aantal kleinere kredietlimieten gaat, kunnen de kredietverzekeraars overeenkomen om een syndicaat te organiseren voor de grootste kredietlimieten (bijv. de grootste tien) en één van hen zal alle kleinere kredietlimieten volledig voor zijn rekening nemen. In een syndicaat houden verzekeraars zich aan gemeenschappelijke voorwaarden en tarieven. Bij Equinox Global zijn wij vertrouwd met de voorwaarden van de belangrijkste kredietverzekeraars en zullen normaal gesproken één van hun voorwaarden overnemen. Ook kan de makelaar zelf gemeenschappelijke voorwaarden opstellen.

Top-Up

TDe primaire verzekeraar neemt van iedere kredietlimiet zo veel aan als hij kan en tekorten worden door de top-up verzekeraar verzekerd. De verzekerde moet de top-up verzekeraar op de hoogte houden van enige veranderingen in de dekking die door de primaire verzekeraar wordt aangebracht. Equinox Global kan de rol aannemen van primaire verzekeraar maar ook van top-up verzekeraar.

Wordt het serviceniveau beïnvloed door er meer dan één verzekeraar bij te betrekken?

Voor u als klant, zal het inschakelen van meer dan één verzekeraar gewoonlijk de servicekwaliteit en reactietijden verbeteren, aangezien elke verzekeraar op zijn hoede moet blijven voor de concurrentie die bij de transactie betrokken is. Moeilijke kredietlimietbeslissingen worden vaak met wat meer aandacht behandeld, omdat elke verzekeraar door de anderen als redelijk beschouwd wil worden. Hetzelfde is van toepassing op claims, omdat u het voordeel heeft dat geen enkele verzekeraar teveel van de last hoeft te dragen.