• BESPREEK UW ZAKEN DIRECT MET EEN BESLISSER
  • ZEKERHEID EN TRANSPARANTIE

Equinox Global is een internationale organisatie actief in vijf landen (de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland). Als zodanig bevinden wij ons in een goede positie om multinationale klanten van dienst te zijn en om onze klanten van een lokale service te voorzien.

Als onderdeel van Lloyd's of London kunnen wij polissen uitreiken in 75 landen met gebruik van het Lloyd's licentieplatform en in talrijke valuta's, talen en onderworpen aan plaatselijke wetgeving.